top of page

K:13 Scenekunst/kompani 13 

10 år 

K:13-Scenekunst (tidl. Kompani 13) feirer høsten 2023 sitt 10 års jubileum som fritt scenekunstensemble i Bergen, og hadde i forbindelse med dette en markering der vi både feiret oss selv og våre samarbeidspartnere, og ikke minst markerte vi vår tilstedeværelse som et markant scenekompani i Bergen. Vi ønsker å bety noe for scenekunstfeltet i Bergen, og samtidig holde en åpen dør til et allment publikum – med både kunst- og kunnskapsformidling.

309465742_2061341524051958_4954125089809333179_n.jpg

vår historie

K:13 utforsker både figurteater og visuelt teater. De siste 6 årene har K:13 Scenekunst fokusert arbeidet rundt interaktivitet og forskjellige metoder innen dette segmentet. Vi har vært involvert i 4 internasjonale prosjekt der forskjellige metoder har vært prøvd ut. Vi i K:13 har utviklet en egen metode, og vi holder også kurs rundt våre erfaringer i arbeidet både med denne nye metoden, men også de forskjellige innfallsvinklene som ligger til grunn for dette, og generelt om våre erfaringer innen segmentet interaktivt og deltagende (og medskapende) teater

støttespiller

hilsen fra våre samarbeidpartnere

Kaunas National Drama Theatre - Lithuania

Káva Kulturális Műhely - Hungary

Bird & Bat - Iceland

State Puppet Theatre Sliven - Bulgaria

Sanita Duka/ I Deja-maja - Latvia

10 år med forestillinger

 • Svev (2013) – Klima og vern av natur og jordklodens egenart

 • Potetens Parademarsj (2014) – Menneskerettigheter og demokrati i praksis

 • Treet (2016) – Naturmangfold og bærekraftig bevaring

 • Den magiske skogen (2017) - Naturmangfold og bærekraftig bevaring

 • Peer Gynt (2017) – Global migrasjon og flyktningsituasjon 

 • Peer Gynt – God´s Choice (2018) – Moral og personlig ansvar i ett globalt perspektiv

 • Kan du plystre, Johanna (2020) – Sosiale forhold som preger kommunikasjon mellom generasjoner

 • Romeo & Julie – (2018) Krig og konflikt vs kommunikasjon og demokrati

 • Tørrfisk og Tresko (2022) – Historisk forestilling om Bergen som fiskerisentrum

 • Generasjoner (2022) – Hva er det å være ung – håp og frykt for fremtiden – sett fra 2 generasjoner

 • Kjærst på en stol (2022) – Prøysens kjærlighetstekster presentert via Den Kulturelle Spaserstokken

 • Tower of Babel (2022) – En apokalyptisk fabel om klimakrisens konsekvens

 • Art activism- take part take care! (2022) – Demokratiutvikling i et Europa i endring.

 • Arr – Silent Songs – Historiene til innsatte i Norske, Irske og Malawiske fengsler 

 • Dramatiske vinsmakinger (2018 – 2023) – Shakespeare, Ibsen – teater, musikk og vin. 

bottom of page