top of page

ARR -  silent songs

ARR er et tverrfaglig kunstprosjekt med opphav i Færder videregående skole, avdeling for opplæring innenfor Kriminalomsorgen. Prosjektet går ut på at innsatte i Norge, Irland og Malawi har valgt ut et arr de har på kroppen, tatt bilde av det og beskrevet hvordan de fikk det.

 

Overbevisningen om likestilling og menneskeverd er kjernen i prosjektet. Arrene står som vannmerker i huden, som tegn på noe vi har til felles: fortellinger om det å være menneske og minner om levd liv. 

Etter at innsatte i Norge, Irland og Malawi har valgt ut et arr de har på kroppen, tatt bilde av det og beskrevet hvordan de fikk det, er arr-fortellingene bearbeidet av et team med profesjonelle kunstnere innenfor ulike kunstformer: installasjon/romkunst, ulike musikksjangre, scenekunst, foto, kortfilm og tekster.

performance:
ARR  - silent songs

Arr. Scars. Min historie. Jeg. Bak meg. Recilience. Foran meg. Valuta. DNA, Survive. Mitt liv, Pain, Barbed wire, kjærlighet. Pursut of happiness, Body. Håp. Mind, hjerte, sorg, strength....

Kunstneren Kin Wessel har laget en installasjon som består av 50 søyler. På hver søyle blir arrene gjengitt som avstøpninger, og selve arrene er fylt med pulveriserte roseblader.

K:13 SCENEKUNST HAR LAGET EN PERFORMANCE knyttet til forestillingen og musikerne Dan Heide og Terje Johannesen har komponert et lydbilde som fyller hele rommet og bringer stemningen fra fortellingene tettere på oss. I en 30 min. lang collage formidler Jorunn Lullau og Steinar Thorsen historiene fra 9 utvalgte innsatte, og gjennom vandring i utstillingen fokuseres det på det sanne og det menneskelige i alle historier.

I Utstillingen får publikum også tilgang til fortellingene knyttet til hver søyle ved å skanne en QR-kode. Installasjonen viser også ferdige verk fra innsatte, uredigert av kunstnergruppa, og innsatte har deltatt i utformingen og produksjonen av elementer til installasjonen

ARR er et pågående prosjekt og utstillingen skal settes opp i utvalgte byer og fengsler i Norge og internasjonalt.

Opphavet til prosjektet er ved Færder videregående skole, avdeling for Opplæring innenfor Kriminalomsorgen, ved

Kin Wessel og Linn Mathisen.

ARR - silent songs:

Regi og manus:                   Steinar Thorsen

Musikk:                                 Dan Heide

Installasjon:                          Kin Wessel

Lyd og Lys:                           Martin Rogstad

På scenen: Steinar Thorsen og Jorunn Lullau

Musikere: Dan Heide og Terje Johannesen

Foto:              Hans Ertzeid Mathisen   

Video:            Linn Mathisen

 

Copartner in the project is CDETB Education Service to Prisons, Mountjoy Prison, Ireland.

Stories of scars from Future in our hands, Malawi, Chichiri Prison are part of the exhibition and performance.

The project has financial support from FOKONorsk kulturråd and HKdir – Erasmus+, Småskalapartnerskap.

From Færder videregående skole the project have some financial support but first of all backup from the department of prison education, OIK

Prosjektet har en egen nettside: https://thearrproject.com/

Skjermbilde 2022-09-27 kl. 14.54.50.png
Monochrome on Transparent.png
Skjermbilde 2022-09-27 kl. 14.42.55.png

Opplæring innenfor kriminalomsorgen (OIK)

bottom of page