top of page

GENERASJONER

GENERASJONER er inspirert av det interaktive konseptet ”Community Theatre”, hvor mennesker som ikke er profesjonelle skuespillere fremføre sine egne sanne historier på scenen i profesjonelle rammer. Vi møter ungdommer i alderen fra 16 - 21 år i samspill med seniorer fra 69 - 83 år på scenen, og de skal utforske disse spennende spørsmålene gjennom sine egne private historier. 

K:13 - Scenekunst og Vestlandske Teatersenter ønsker å undersøke ungdommers forhold til sitt liv og sin fremtid - før og nå. Er det annerledes å være på grensen til voksenlivet i 2022 enn det var i 1958? Er vår måter å kommunisere på like som for 60 år siden, eller har den moderne verden endret oss? For verden er i endring. Utviklingen går med rasende fart og samfunnet har endret seg på de fleste områder siden dagens eldre var unge. Har tiden forandet oss? Har måten samfunnet er organisert på forendret måten vi møtes og snakker sammen? Det digitale er en ting som er blitt en del av hverdagslivet vårt – og en sentral del av hvordan vi kommuniserer med hverandre. For de som vokser opp i dag er den digitale utviklingen naturlig. For de eldre i samfunnet kan det være vanskeligere å forholde seg til disse nye formene for kommunikasjon. Det er en ny måte å være menneske på. Men det er så mye mer. Dagens unge har hverdager som er mer fylt av oppgaver og krav enn det var for 60 år siden, møteplassene er annerledes og de tingene vi er opptatt av er kanskje ikke lenger de samme .... eller er de det? 

I GENERASJONER møtes unge og gamle til en felles formidling.

 

Prosjektet GENERASJONER hadde to faser. Først en slags teaterskole – der vi henter inn historier og materiale fra de medvirkende, samt skolering i enkle dramatiske teknikker og historiefortelling. Den andre delen var prøvetid og innøving/fremføring av den sceniske forestillingen. Steinar Thorsen og Jorunn Lullau stod for undervisning, regi og tilrettelegging.

Plakat, nyGENERASJONER.jpg

produsert i samarbeid med:

VT CMYK Svart-tekst.jpg

Produsent:                           K:13 i samarbeid med VT

Ide:                                       Steinar Thorsen

Regi og manus:                   Steinar Thorsen og Jorunn Lullau

Kostyme                               Kristin Saltkjelvik / Jorunn Lullau

PR:                                         Vivian Midtsveen / VT

Foto:                                     Kata Pasztor

 

Deltagere Generasjoner:

Elever fra Teater Ung - Vestlandske Teatersenter

Melisa Kruger-Demirtas

Mari Andrea Schei

Sondre Marsteen

Veronica Carlsen Stanghelle

Lucas Rosenstock

Marius Teig-Hermanrud

Teodor Hansteen Valen

Johanne Margrete Tufto

Hanna Hollund Digranes

Tara Myrback

 

Seniorer

Inger-Margrethe Winther

Ann Mari Ramsøy

Ruth-Kari Sagberg Gulbrandsen

Sverre Trætteberg

vi er støttet av:

rgb_grieg_foundation_gradient-788x336.png
Logokommune.jpg
spv_logo_farger_retina_544x90px.png
bottom of page