top of page

PEER GYNT, GOD`S CHOICE 2018

En teaterforestilling om moderne menneskers verdier sett i lys av vår tids flyktningeproblemer. Er det noe som kan kalles norske verdier?

Peer Gynt er både norsk kulturarv og aktuell som utgangspunkt for diskusjonen om menneskers ansvar overfor hverandre. Å være seg selv eller seg selv nok. Med bakgrunn i Ibsens Peer Gynt ser vi på om den offentlige debatten påvirker vårt verdisyn.

 

Kompani13  produserte våren 2017 forestillingen Peer Gynt – God’s Choice, og versjon 2 er en videreutvikling med tydeligere interaktivitet og formidling. 

 

Peer Gynt drømte som ung å bli keiser, og han blir til slutt «kronet» som keiseren av «seg selv». Vi ønsker å se på fenomenet med «å være seg selv nok», og de virkemidlene Peer Gynt brukte for å få de fordelene han ønsker i livet, plassert inn i den norske mentaliteten og retorikken rundt dagens migrasjonssituasjon i Europa. Ibsen problematiserer Peer med en nærmest blind egoisme og proteksjonisme, som nok finnes i alle mennesker, der Peer Gynt har dyrket det frem ved et sentralt trekk å lyve og manipulere mennesker rundt seg for å oppnå fordeler. En kynisk og opportunistisk tankegang som strider med sentrale humanistiske verdier. 

 

Peer Gynt er jo regnet som Norges nasjonalepos, med et skråblikk på hva den norske folkesjelen er, både i form av hyllest og kritisk problematisering.  Kompani 13 mener å videreføre Ibsens opprinnelige tanke rundt verket med å se på de samme fenomenene i dagens Norge, sett i lys av begrepet medmenneskelighet!

Medvirkende: 

Idé og prosjektutvikling: Steinar Thorsen, Jorunn Lullau og Jan Holden

Manus og regi: Steinar Thorsen

På scenen: Steinar Thorsen, Jorunn Lullau, Jan Holden, Robin Jacobsen og Musikaljentene.

(Musikaljentene: Cecilia Strønen Damm, Lovise Moland Espeland, Mathilde Strønen Damm og Selma Strønen Damm)

Musikkansvarlig: Mathias Grønsdal

Teknikk: Pål T. Nygård

Dukker: Monika Solheim/ Jan Holden

Lys: Jan Holden

Foto og dokumentasjonsfilm: Janneche Strønen

Produsent: Hjørdis M. Steinsvik, Syv mil

Alder: 13 - 19+
Varighet: 2 timer

 

Støttet av:
Bergen Kommune, EØS samarbeidsmidler Norge-Ungarn (EEA Grant), Fond for utøvende kunstnere, Fond for Lyd og Bilde  og Fond for frilansere.

 

Samarbeid med:
Káva Kulturális Műhely i Ungarn og Den Kulturelle Skolesekken i Bergen

bottom of page